ฝากเงินได้อย่างอุ่นใจพรุ่งนี้ดีเดย์กม.คุ้มครองเงินฝาก

เริ่มคุ้มครองเงินฝากทุกรายทั่วประเทศ ตามอัตราวงเงินความคุ้มครองคนละไม่เกิน 1 ล้าน ที่กฎหมายกำหนด

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. นายสิงหะ นิกรพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) เปิดเผยว่า วันที่ 11 ส.ค. นี้ เป็นวันแรกที่พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551 กำหนดให้คุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่ฝากไว้ รวมถึงดอกเบี้ยคงค้างจากเงินฝากดังกล่าวในวงเงินรวมไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อรายผู้ฝากต่อสถาบันการเงิน
รวมทั้งจะได้รับความคุ้มครองเงินฝากวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทฯ โดยผู้ฝากทุกคน 100% จะได้รับความคุ้มครองเหมือนกันหมด และผู้ฝากที่ได้รับคุ้มครองเต็มวงเงินคือผู้ฝากที่มีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 98.5% ของผู้ฝากทั้งหมด ปัจจุบันบัญชีเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองโดย สคฝ. มี 60 ล้านบัญชี คิดเป็นเงิน 7.4 ล้านล้านบาทที่จะได้รับการดูแลในกรณีที่เกิดวิกฤติสถาบันการเงินปิดกิจการ ผู้ฝากเงินจึงมั่นใจได้ ไม่ต้องตื่นตระหนก และในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 4 นี้ สคฝ.ได้เตรียมจัดทำแผนกลยุทธ์สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 3 ปี ระหว่างปี 55-57 เป็นทิศทางในอนาคต และเป็นกลไกสื่อสารให้ผู้ที่มีส่วนร่วมในองค์กรได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ในการกำหนดแผนงานและตัวชี้วัดต่าง ๆ ต่อไป เพื่อพัฒนาสถาบันไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้อง และมุ่งส่งเสริมสร้างความมั่นคง เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินต่อไป.
ที่มา เดลินิวส์

คลังบทความของบล็อก