กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีผลตอบแทนติดลบได้หรือไม่

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีผลตอบแทนติดลบได้หรือไม่
ในโลกของการออมเงินนั้น นอกจากเราจะสามารถออมเงินด้วยตนเองโดยการนำเงินในส่วนที่เหลือจากการใช้จ่ายประจำวันแล้วนำไปเก็บไว้กับตนเองหรือนำไปฝากไว้ที่ธนาคารเพื่อจะได้รับดอกเบี้ยจากการฝากเงินนั้น

ปัจจุบันยังมีการออมเงินต่อเนื่องระยะยาวอย่างเป็นระบบสำหรับสะสมเงินไว้ใช้ในอนาคตเพื่อเป็นหลักประกันให้ลูกจ้างที่ทำงานในบริษัทห้างร้านต่างๆเมื่อลาออกจากงาน เกษียณอายุการทำงาน หรือเสียชีวิต ซึ่งเรียกว่าการออมเงินในระบบ

2 บลจ.เปิดขายกองตราสารหนี้ ชูผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก

2 บลจ.เปิดขายกองตราสารหนี้ ชูผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก
บลจ.เปิดขายกองทุนตราสารหนี้ ชูผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก บลจ.กรุงศรีเปิดขายกองตราสารหนี้ 6M24 ชูผลตอบแทน 3.15% ต่อปี ขณะที่อเบอร์ดีนเปิดขาย อเบอร์ดีน อินคัม ครีเอเชั่น ตั้งแต่วันที่ 18-25 มิถุนายนนี้

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M24 (KFFIX6M24) อายุโครงการประมาณ 6 เดือน

ING แนะกระจายความเสี่ยง ลงทุนหุ้นผ่านกองทุนรวม

ING แนะกระจายความเสี่ยง ลงทุนหุ้นผ่านกองทุนรวม
บลจ.ไอเอ็นจีเผยยังมีมุมมองที่ดีต่อตลาดหุ้นไทยแม้ดัชนีพุ่งแรง แนะนักลงทุนกระจายความเสี่ยงในกองทุนรวม พร้อมชง 3 กองทุนหุ้นในพอร์ต ตอบโจทย์ลงทุน 3 สไตล์

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.ไอเอ็นจียังคงมีมุมมองที่ดีต่อตลาดหุ้นไทย แม้ว่าดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ไทยจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสูงสุดที่ระดับ 1,240.03 จุดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ทางเลือกการเล่นหุ้นลงทุนในกองทุนหุ้นปันผล

ทางเลือกการเล่นหุ้นลงทุนในกองทุนหุ้นปันผล มาลงทุนในกองทุนหุ้นปันผลกันเถอะ
โดยเฉลี่ยแล้วตลาดหุ้นไทยให้อัตราตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) ประมาณ 4% ต่อปี ซึ่งอาจมองว่าไม่ได้มากมายอะไร แต่หากย้อนดูข้อมูลในอดีตจะพบว่าเงินปันผลมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งแก่นักลงทุนในระยะยาว ถ้าลงทุน 10,000 บาทในหุ้นตามดัชนี SET ตั้งแต่ต้นปี 2544 ระหว่างนั้นนักลงทุนนำเงินปันผลที่ได้กลับเข้าลงทุน (Reinvestment) บนสมมติฐานที่ว่าไม่มีภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ ณ สิ้นปี 2554 มูลค่าการลงทุนจะงอกเงยเป็น 49,608 บาท

ไอเอ็นจี ไทย หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ แชมป์ผลตอบแทนกองอาร์เอ็มเอฟหุ้น

ไอเอ็นจี ไทย หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ แชมป์ผลตอบแทนกองอาร์เอ็มเอฟหุ้น
ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คอลัมน์ "Best of Fund" ได้นำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนแต่ละประเภท ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนพฤษภาคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งให้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ ตลอดช่วงระยะเวลาการลงทุน 5 เดือนดังกล่าว...