ทางเลือกการเล่นหุ้นลงทุนในกองทุนหุ้นปันผล

ทางเลือกการเล่นหุ้นลงทุนในกองทุนหุ้นปันผล มาลงทุนในกองทุนหุ้นปันผลกันเถอะ
โดยเฉลี่ยแล้วตลาดหุ้นไทยให้อัตราตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) ประมาณ 4% ต่อปี ซึ่งอาจมองว่าไม่ได้มากมายอะไร แต่หากย้อนดูข้อมูลในอดีตจะพบว่าเงินปันผลมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งแก่นักลงทุนในระยะยาว ถ้าลงทุน 10,000 บาทในหุ้นตามดัชนี SET ตั้งแต่ต้นปี 2544 ระหว่างนั้นนักลงทุนนำเงินปันผลที่ได้กลับเข้าลงทุน (Reinvestment) บนสมมติฐานที่ว่าไม่มีภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆ ณ สิ้นปี 2554 มูลค่าการลงทุนจะงอกเงยเป็น 49,608 บาท แต่หากไม่นำเงินปันผลที่ได้กลับเข้าลงทุน มูลค่าการลงทุนจะลดลงเหลือเพียง 33,744 บาท ส่วนต่างจากการนำเงินปันผลกลับเข้าลงทุนอยู่ที่ 15,864 บาทหรือคิดเป็น 32% ของผลตอบแทนรวม เห็นแบบนี้แล้วคงจะมองข้ามความสำคัญของเงินปันผลไม่ได้อย่างแน่นอน

จากการศึกษาโดยใช้ข้อมูลในอดีต (Empirical Study) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถสรุปได้ว่าการลงทุนระยะยาวในหุ้นปันผลนอกจากจะให้ผลตอบแทนรวมที่โดดเด่นแล้ว ความผันผวนของราคาก็ยังต่ำกว่าดัชนีตลาดโดยรวม

บนเว็บเพจของสถาบันวิจัยตลาดทุนได้เผยแพร่งานวิจัยเรื่อง “หุ้นปันผล:ขุมทรัพย์การลงทุน” ซึ่งศึกษาแง่มุมต่างๆของหุ้นปันผลไว้อย่างน่าสนใจ แน่นอนว่าบทสรุปสำคัญคือความโดดเด่นด้านผลตอบแทนในการลงทุนระยะยาวและความมีเสถียรภาพของราคาหุ้นปันผล นอกจากนี้ผู้วิจัยยังแสดงให้เห็นว่าหุ้นปันผลส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจที่ใกล้อิ่มตัวอย่างที่เข้าใจกัน ตรงกันข้ามกลับมีการเติบโตสูงกว่าตลาด และการจ่ายเงินปันผลก็สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทที่แข็งแกร่ง

ในสหรัฐ Tweedy, Browne คือกองทุนรวมที่มีชื่อเสียงและสร้างผลงานอันโดดเด่นโดยยึดหลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investing) ตามแนวทางของ Benjamin Graham ได้รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับหุ้นปันผลจากหลายแหล่ง ซึ่งสรุปได้ว่าการลงทุนระยะยาวในหุ้นปันผลสูงจะให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับผลตอบแทนตลาดหรือหุ้นปันผลต่ำ โดยจะมีความผันผวนน้อยกว่า และมักเป็นบริษัทที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและงบการเงินที่มีคุณภาพ ในบทสรุปยังได้กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้หุ้นปันผลสูงสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดในระยะยาวว่า อาจเป็นผลของ “Value Effect” จากการที่หุ้นที่มีอัตราเงินปันผลสูง มักจะมีราคาหุ้นต่อกำไร (Price-to-Earnings) และราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี (Price-to-Book Value) ต่ำ นั่นหมายความว่าเป็นหุ้นที่มีราคาถูกเมื่อดูด้วยวิธี Price Multiple จึงสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดได้

การศึกษาวิจัยที่กล่าวถึงข้างต้นอาศัยข้อมูลห้าถึงสิบปีขึ้นไป นักลงทุนจึงพึงตระหนักว่าข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาเหล่านั้นอยู่บนเงื่อนไขของการลงทุนระยะยาวตามกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างเคร่งครัด ดังนั้น นักลงทุนจึงควรมีวินัยในการลงทุนในหุ้นปันผลสูงเพื่อการออมและสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว โดยควรนำเงินปันผลที่ได้กลับเข้าลงทุนอย่างต่อเนื่องและไม่ต้องคอยกังวลใจกับความผันผวนของตลาดหุ้นในระยะสั้น อาจใช้การซื้อเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Averaging) ที่สามารถทำได้ง่ายและสะดวกด้วยการลงทุนผ่านกองทุนรวม ซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีกว่าการลงทุนในหุ้นรายตัว แถมยังมีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพคอยดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าลงทุนอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

ปิดท้ายด้วยคำเตือนยอดนิยมว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง...” และพ่วงท้ายว่า “..ความเสี่ยงบริหารจัดการได้ด้วยความรู้และวินัยในการลงทุน” ถ้าปราศจากความรู้และวินัยในการลงทุน แม้สินทรัพย์ที่เรียกกันว่าปลอดภัยก็อาจกลายเป็นสินทรัพย์ที่เสี่ยงได้โดยไม่รู้ตัว
คอลัมน์ Design
โดยบลจ.ฟินันซ่า จำกัด
www.finansa-asset.com
Call 02 352-4050
ที่มา manager.co.th