ดันประกันภัยคนจน จ่ายค่าเบี้ยถูกหลักร้อย ชาวบ้าน-เกษตรกรยิ้ม

จ่ายค่าเบี้ยถูกหลักร้อย ชาวบ้าน-เกษตรกรยิ้ม

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ในปี 54 คปภ. มีแผนส่งเสริมให้ชาวบ้าน ผู้ใช้แรงงาน ผู้ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสทำประกันภัยและประกันชีวิตเพิ่มขึ้น โดยจะเน้นการออกแบบกรมธรรม์เพื่อรายย่อยที่มีเบี้ยประกันถูกหลักร้อยบาท เพื่อให้ประชาชนมีกำลังหาซื้อได้ เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันอุบัติเหตุ รวมถึงประกันใหม่ ๆ สำหรับนักกีฬา กองเชียร์

ทั้งนี้ คปภ. ได้ขอความร่วมมือกับบริษัทประกันภัย ให้ออกกรมธรรม์อัคคีภัยสำหรับบ้านที่อยู่ในชุมชน เช่น บ้านไม้ บ้านกึ่งไม้กึ่งปูน หรือบ้านปูน 2 ชั้น ในราคาประหยัดหลังละ 500-600 บาท และได้รับเงินคุ้มครอง 50,000-150,000 บาท เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเข้ามาซื้อประกัน และมีโอกาสได้รับความคุ้มครองกรณีเกิดอัคคีภัย หลังจากที่ผ่านมาบริษัทประกันส่วนใหญ่ไม่นิยมให้ประกันบ้านในชุมชนเหล่านี้ ส่งผลให้เมื่อเกิดอัคคีภัยชาวบ้านจะไม่ได้รับความคุ้มครอง

นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้อาชีพขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างทั่วประเทศ เข้ามาทำประกันอุบัติเหตุราคาประหยัดรายละ 300-500 บาทต่อปี เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองในกรณีอุบัติเหตุ เพราะอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีความเสี่ยงบนท้องถนนสูงจึงควรเข้ามาทำประกัน และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตตามนโยบายของรัฐที่ต้องการขึ้นทะเบียนอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

นายจรัญกล่าวต่อว่า ในเร็ว ๆ นี้จะหารือกับสมาคมกีฬาหลายประเภท โดยเฉพาะสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย เพื่อหารือถึงการออกกรมธรรม์คุ้มครองต่อนักกีฬา และกองเชียร์โดยตรง เพื่อเพิ่มความคุ้มครองนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา รวมทั้งกองเชียร์ที่อาจได้รับบาดเจ็บจากการเล่น และการเข้าชมกีฬาในสนาม หลังที่ผ่านมากระแสการชมฟุตบอลไทยแลนด์ พรีเมียร์ ลีก กำลังได้รับความนิยมทั่วประเทศ

ส่วนการเพิ่มช่องทางจำหน่ายกรม ธรรม์ คปภ.จะเน้นร่วมมือกับองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบจ. อบต. รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มสมาชิกแม่บ้าน ให้เข้ามาเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตและประกันภัย โดยจะเปิดอบรมหลักสูตรจำหน่ายประกันที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายประชาชนสู่กลุ่มคนต่างจังหวัด และกลุ่มคนรากหญ้า ให้เข้าถึงระบบประกันมากขึ้น

นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คปภ.กล่าวว่า ทิศทางการเติบโตธุรกิจประกันภัยปี 54 มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และประเมินว่าจะขยายตัว 16.23% หรือมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 489,389 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.67% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ โดยแบ่งประเภทเป็นเบี้ยประกันชีวิตขยายตัว 18.74% มีเบี้ยประกัน 351,590 ล้านบาท และธุรกิจประกันวินาศภัยมีขยายตัว 10.30% มีเบี้ยประกัน 137,799 ล้านบาท

“การที่ธุรกิจประกันภัย ยังเติบโตได้ต่อเนื่อง มาจากปัจจัยในประเทศและนอกประเทศ รวมทั้ง คปภ. ได้มีมาตรการในเชิงรุกที่การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบประกันภัยไทย โดยได้จัดทำโครงการประกันภัยสู่ประชาชน กระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันภัยให้ประชาชน เพิ่มช่องทางการจำหน่าย การให้บริการที่ครบวงจร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการตามกำลังซื้อของประชาชน รวมทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก”

สำหรับผลการดำเนินงานธุรกิจประกันภัยปี 53 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 421,042 ล้านบาท เติบโต 14.24% มีสัดส่วนเบี้ยประกันอยู่ที่ 4.21% ของจีดีพี โดยมีผู้ถือครองกรมธรรม์ทั้งสิ้น 27%.
ที่มา เดลินิวส์

คลังบทความของบล็อก